ĪPAŠA APRŪPE

Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā vai perinatālājā centrā bērniņš saņem speciālistu nodrošinātu aprūpi un ārstēšanu atbilstoši savam veselības stāvoklim. Par mazuli rūpējas ārsti, māsiņas, fizioterapeiti, kā arī – pēc vajadzības – dažādi citi speciālisti.

Neonatologs ir bērnu ārsts (pediatrs), kas papildus ir mācījies ārstēt slimus un priekšlaicīgi dzimušus jaundzimušos.

Rezidents ir diplomēts ārsts, kas turpina apgūt pediatrijas vai neonatoloģijas specialitāti.

Parasti bērniņš ar mazu ķermeņa svaru guļ inkubatorā – aparātā, kurā tiek nodrošināta atbilstoša apkārtējā vide – līdzīga tai, kāda ir mammas vēderā, – siltums, mitrums, aizsardzība no trokšņa, infekcijas un liekiem pieskārieniem. Lai aizsargātu mazuli no gaismas, inkubators tiek pārsegts ar pārklāju.