Lūgšana tapusi sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Jaundzimušo nodaļas virsmāsu Olitu Lasi un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāni Intu Moricu.

Varenais Dievs, visa radītāj! Mēs Tev pateicamies par visiem bērniņiem, kuri ienākuši šajā pasaulē! Mēs Tevi lūdzam par katru no viņiem, it īpaši par bērniem, kuri piedzimuši pirms mūsu plānotā laika, kuru dzīves sākums ir īpašāks nekā citiem.

Mēs paļaujamies, ka Tev, Dievs, ir zināms viss. Tu esi mūs veidojis, un Tev ir atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Mēs lūdzam Tevi par ikvienu, kura nākotni ir ietekmējusi agrā piedzimšana. Vadi, sargā un aizstāvi katru ģimeni pārbaudījumos un izaicinājumos.

Dievs, mēs lūdzam par bērniņiem Latvijas slimnīcās. Palīdzi mazināt viņu sāpes, ciešanas un atšķirtību no vecākiem. Palīdzi, lai vientulības un pamestības sajūta aizmirstas, lai viņi varētu izaugt stipri un būtu laimīgi. Lai viņi atrastu Tevi un piepildītu savus sapņus un cerības.

Dievs, mēs lūdzam par bērniem, kuri šajā pasaulē nodzīvojuši tikai dažus mēnešus, dienas vai stundas, un par visiem, kuri bijuši līdzās. Esi Tu šo ģimeņu mierinātājs un dziedinātājs. Dod spēku pārvarēt skumjas gan vecākiem, gan mediķiem, nezaudējot cerību un drosmi.

Dievs, mēs pateicamies par visiem vecākiem, īpaši lūdzot par tiem, kuri šobrīd piedzīvo dvēseles sāpes, esot līdzās saviem bērniem.

Mēs lūdzam arī par brāļiem un māsām, vecvecākiem un visiem tuvajiem. Mierini, iepriecini, dod spēku, paļāvību un drosmi pieņemt šīs grūtības. Mēs lūdzam par visām izirušajām ģimenēm, kuras, nesot grūtību nastu, nav palikušas kopā. Palīdzi mums nosargāt mūsu ģimenes.

Dievs, mēs pateicamies par ārstiem, māsām un visiem profesionāļiem, kurus Tu esi aicinājis kalpot vismazākajiem. Mēs Tevi lūdzam, dāvā mums dzīvas un līdzjūtīgas sirdis, dāvā rokas, kas vienmēr ir izdarīgas, maigas un uzmanīgas. Dāvā mums balsi, kas ir dziedinoša, atver mūsu acis, lai tās vienmēr redzētu skaidri ikvienā situācijā. Dāvā mums gudrību un prasmes, palīdzot dzīvot mūsu bērniem. Dāvā spēku un izturību, vadi mūs mīlestībā un pazemībā.

Dievs, mēs pateicamies par ikvienu, kurš mīlestībā ziedojis savu laiku, līdzekļus, talantus, savas asinis. Mēs lūdzam, lai mūsu valstī nekad neapsīktu vēlme būt dāsniem.

Dievs, mēs pateicamies par mūsu valsts iespēju nodrošināt un attīstīt agrāk dzimušo bērniņu aprūpi un ārstēšanu. Mēs lūdzam par visiem, kuru rokās ir mūsu bērnu nākotne un veselība. Dāvā viņiem gudrību vienmēr pieņemt pareizākos lēmumus. Dāvā drosmi rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu. Dievs, palīdzi mums nosargāt mūsu zemi, mūsu dzimušos un vēl nedzimušos bērnus.

Palīdzi dzīvot mīlestībā un cerības priekā, kas ļauj izaugt mūsu bērniem!

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ir pieejama kapelāne Inta Morica, BKUS Vecāku mājā pieņem mācītājs Linards Rozentāls. Ja vēlaties savu bērniņu kristīt vēl atrodoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, tas ir iespējams. Par šiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar kapelāni Intu Moricu, zvanot uz tālruni 29334996.